Kunstmanifestatie-Carefull_Utrecht_Zware-Jongens_Rogier-Boogaard

Fadenka van der Sloot

Contactgegevens

Fadenka van der Sloot
Locatie: De Zware Jongens
Data: 10 sept – 30 okt 2022
Te bezichtigen: woe t/m zo 10.30 – 00.00 uur

Opening: zondag 11 september om 19.00 uur

Website

www.fadenkavandersloot.nl

Met humor en poëzie geeft kunstenaar Fadenka van der Sloot (1993) haar artistieke werk vorm. De frustratie die ze ervaart tijdens het proces van creëren – in deze al veel te volle materialistische wereld – is een terugkerend gegeven in haar werk. 

(n)ooit goed is ontstaan vanuit het innerlijk conflict waarbij ideeën geen kans krijgen een nieuw werk te worden. Door bijvoorbeeld onzekerheid, het eindeloze streven naar bevestiging, of een te hoog gelegde lat. Dit vooruit willen, maar ook weer stappen terug en ‘wissen’ bracht haar bij de correctievloeistof Tipp-Ex. Handig voor het wissen van je fouten. In (n)ooit goed typte ze gedachten uit op een tiental A4’s. Met Tipp-Ex corrigeerde ze ‘nooit goed’ in ‘ooit goed’. 

De aanleiding voor troosttrein was het poëtische beeld van een vrachtwagen met de naam Troost, die haar aandacht trok toen ze uit het raam van een trein tuurde. De zoektocht naar troost is in troosttrein een portie troost die je kunt bestellen en die naar je toekomt, als oplossing voor een maatschappelijk probleem. Tegenwoordig is het makkelijker om de zucht naar materiële zaken te bevredigen dan om troost en gemoedsrust te vinden. In onze door consumptie gedreven samenleving lijkt ‘Vóór 23 uur bestellen, Morgen in huis’ de oplossing voor alle problemen. 

Fadenka van der Sloot, (n)ooit goed, 2022 en troosttrein, 2018, Sculpturen

English

Using humour and poetry, artist Fadenka van der Sloot (1993) shapes her artistic work. The frustration she experiences during the process of creating – in this already far too materialistic world – is a recurring theme in her work.

(n)ooit goed was born out of the inner conflict where bubbling up ideas don’t get a chance to become a new work. For example, through insecurity, or the endless pursuit of affirmation, or a bar set too high. This wanting to move forward but also taking a step back and ‘erasing’ brought her to the whiteout fluid Tipp-Ex. A handy tool for erasing your mistakes. In (n)ooit goed, she typed out thoughts on a dozen A4s. Using Tipp-Ex, she corrected ‘nooit goed’ (never good) into the reassuring ‘ooit goed’ (it’ll be alright).

The impetus for troosttrein was the poetic image of a truck named Troost (Comfort), which caught her attention as she peered out a train window. In troosttrein , the search for comfort is a portion of comfort that you can order and it comes to you, as a solution to a social problem. Today, it is easier to satisfy the craving for material things than to find comfort and peace of mind. In our consumption-driven society, ‘Order Before 11 p.m., Get it Tomorrow’ seems to be the solution to all problems.

Fadenka van der Sloot, (n)ooit goed, 2022 and troosttrein, 2018, Sculptures