Francine Claassen

Contactgegevens

Francine Classen
Locatie: De Zware Jongens
Data: 10 sept – 30 okt 2022
Te bezichtigen: woe t/m zo 10.30 – 00.00 uur

Opening: zondag 11 september om 19.00 uur

Website

https://www.francineclaassen.com/

Voor de installatie Dag hallo met je hoofd. Wie is daar? gebruikt kunstenaar Francine Claassen foto’s die ze gemaakt heeft tijdens workshops met leerlingen en studenten in het kunstonderwijs.

Claassen vraagt deelnemers om een tekst uit te zoeken, vaak een passage uit een recente krant, en daarop te reageren met een sculpturale act. De deelnemers zetten karakters neer met bepaalde uitdrukkingen, houdingen en kleding, die vervolgens vastgelegd en gefotografeerd worden. Claassen knipt en plaatst al deze figuren vervolgens in gigantische patronen in collages op de muur.

Zo worden alle individuen die eerst stuk voor stuk gefotografeerd werden samen een groep, een collectief in het werk. In die nieuwe context ontstaan weer nieuwe betekenissen. Wie goed kijkt, ziet emotionele uitbarstingen, ongemak, onzekerheden, onuitgesproken verlangens en opgekropte gevoelens. Gevoelens van kwetsbaarheid, die we allemaal kennen en daardoor ook kunnen worden uitgebeeld door de leerlingen en studenten.

“Ik wil menselijke worstelingen omarmen en delen. Dat is bevrijdend, daardoor kan ik zelf als mens meer ademen. Net als iedereen begeef ik me in een constant sociaal krachtenveld. Ik doe onhandige pogingen om mezelf in een ongemakkelijke situatie onzichtbaar te maken, terwijl ik daardoor juist extra opval. Of andersom, ik probeer mezelf groot te maken maar niemand die het ziet. We leven allemaal tussen blaaskaken en binnenvetters, muurbloempjes en roeptoeters. En daarin is het zoeken naar de precaire balans tussen jezelf overschreeuwen of juist laten ondersneeuwen.”

Francine Claassen, Dag hallo met je hoofd. Wie is daar?, 2022, Vitragedoeken, foto’s van sculpturale acts

English

For the installation Dag hallo met je hoofd. Wie is daar? artist Francine Claassen uses photographs she has taken during workshops with pupils and students in art education.

Claassen asks participants to pick a text, often a passage from a recent newspaper, and respond to it with a sculptural act. Participants portray characters with certain expressions, poses and clothing, which are then captured and photographed. Claassen then cuts and places all these figures in giant patterns in collages on the wall.

Thus, all the individuals who were first photographed as individuals together become a group, a collective in the work. Within this new context, new meanings arise in turn. If you look closely, you will see emotional outbursts, discomfort, insecurities, unspoken desires and pent up feelings. Feelings of vulnerability, which we all know and therefore can be portrayed by the pupils and students.

“I want to embrace and share human struggles. This is liberating, it allows me to breathe more as a human being myself. Like everyone else, I find myself in a perpetual social force field. I make clumsy attempts to make myself invisible in an uncomfortable situation, when in fact it makes me stand out even more. Or the other way around, I try to puff myself up but no one notices. We all live among blowhards and introverts, wallflowers and attention seekers. And in that, it’s searching for the precarious balance between overshadowing yourself or allowing yourself to be overshadowed.”

Francine Claassen, Dag hallo met je hoofd. Wie is daar?, 2022