Kunstmanifestatie-Carefull_Utrecht_Zware-Jongens_Rogier-Boogaard

Jeroen van Loon

Contactgegevens

Jeroen van Loon
Locatie: Muntgebouw/De Zware Jongens
Data: 10 sept – 30 okt 2022
Te bezichtigen: woe t/m zo 10.30 – 00.00 uur

Opening: zondag 11 september om 19.00 uur

Website

www.jeroenvanloon.com

New Update Available is een videowerk van Jeroen van Loon waarin je een computercursus voor senioren volgt, gehost in een fictief online Virtual Reality (VR) netwerk. Tijdens deze VR computercursus ervaar je hoe ieder van de deelnemers omgaat met de steeds groter wordende digitalisering van hun leven: van vergeten wachtwoorden tot discussies over hoe je digitale geletterdheid kunt bevorderen.

Oudere deelnemers aan computercursussen doen vaak niet alleen mee om digitale skills te leren, maar ook om contact te hebben met elkaar. Toen de coronapandemie begin 2020 toesloeg, werden dit soort fysieke cursussen helaas opgeschort, en dat terwijl onze afhankelijkheid van digitale technologie alleen maar toenam.

De gesprekken uit New Update Available zijn afkomstig van echte senioren en opgenomen tussen 2018 en 2019 tijdens verschillende computercursussen. In het werk worden de originele stemmen gebruikt om een beeld schetsen van hoe we in de toekomst om kunnen gaan met digitale geletterdheid.

New Update Available richt zich op de vraag: is digitale geletterdheid op te lossen met betere, snellere en meer hightech technologie, of zal er altijd behoefte blijven aan dergelijke computercursussen, zelfs in VR?

Jeroen van Loon, New Update Available, 2022 4K video

English

New Update Available is a video project in which you follow a computer course for seniors, hosted in a fictional online VR network.  During this VR computer course, you’ll experience how each of the participants deal with the ever-increasing digitisation of their lives: from forgotten passwords to discussions about how to promote digital literacy.

Participants in computer courses often join not only to learn digital skills, but also to connect with each other. Unfortunately, when the pandemic hit in the early 2020s, these types of in-person courses were suspended while our reliance on digital technology went through the roof.

All conversations featured in New Update Available are by real seniors and recorded between 2018-2019 during various computer courses. The work uses these original voices to paint a speculative picture of how we might deal with digital literacy in the future. Thus, New Update Available addresses the question: can digital literacy be solved with better, faster, and more ‘high-tech’ technology, or will there always be a need for such computer courses, even in VR?

Jeroen van Loon, New Update Available, 2022 4K video