Stefan Cammeraat

Contactgegevens

Stefan Cammeraat
Locatie: De Nijverheid
Data: 1 t/m 30 okt 2022
Te bezichtigen: iedere zondag van 13.00 tot 18.00 uur

Elke zondag om 14.00 en 16.00 uur een performance

Website

https://stefancammeraat.nl/

Coming to terms van kunstenaar Stefan Cammeraat (1993) is een bijzondere installatie, waar je in een ervaring stapt als van een horrorfilm. Het moment dat zich afspeelt enkele seconden voordat het filmen begint. Het volgende is een beschrijving van het script dat je zult ervaren. Ga het vooral bekijken en ervaren.

In Coming to terms wordt de hoofdpersoon van de film, Stefan, achtervolgd door het niet-gerealiseerde graf van kunstenaar Kazimir Malevich (1879-1935). Uiteindelijk leidt de dood van de hoofdpersoon tot de ontbinding van de alwetende verteller.

Coming to terms gebruikt affectieve ervaringen, zoals gevoelens van ongemak en angst, die feitelijk de drijvende kracht achter horrorfilms zijn. Cammeraat herstructureert historische narratieven, zonder dat het een verhaal met een kop en een staart wordt. Integendeel, het verhaal komt niet tot een einde. De lichamelijke ervaring en spanning die wordt opgewekt, heeft hij belangrijker gemaakt dan – de volgorde en voortgang van –  het verhaal. 

Stefan Cammeraat, Coming to terms, 2021-heden

English

Coming to terms by artist Stefan Cammeraat (1993) is an extraordinary installation, where you step into an experience as if you were in a horror movie. An instance that occurs a few seconds before filming begins. The following is a description of the script you will experience. Most importantly, go see and experience it.

In Coming to terms , the film’s protagonist, Stefan, is haunted by the non-existent grave of artist Kazimir Malevich (1879-1935). Ultimately, the protagonist’s death leads to the dissolution of the omniscient narrator.

Coming to terms uses affective experiences, such as feelings of discomfort and fear, which are in fact the driving force behind horror films. Cammeraat restructures historical narratives without becoming a story with a start and a finish. Quite contrarily, the story does not come to an end at all. He has made the physical experience and tension generated more important than – the order and progression of the story.

Stefan Cammeraat, Coming to terms, 2021-present