Kunstmanifestatie-Carefull_Utrecht_Loket-Z_Rogier-Boogaard

Wendy van Zanten

Contactgegevens

Wendy van Zanten
Locatie: Jan van Lingtuin
Data: 10 sept – 30 okt 2022
Te bezichtigen: dagelijks van 10.00-18.00 uur

Onthulling bij Jan van Lingtuin in bijzijn van Wethouder Susanne Schilderman, 10 september, 11.00u

Website

https://www.loket-z.nl/

Wendy van Zanten (1975) vervlecht in haar praktijk het kunstenaarsschap met theater en onderwijsprojecten. Werkprocessen waarin het maken, leren en co-creëren met groepen samenkomt, vormt de rode lijn in haar praktijk.

Dat komt ook terug in het project in de Jan van Lingtuin aan de Bemuurde Weerd. Van Zanten zag in haar eigen hofje een mooie kans om een project te starten met de elementen geschiedenis, de tuin en wijk, in samenwerking met een groep buren en scholieren.

Op dit moment wordt de Utrechtse Domtoren gerenoveerd en veel stenen worden vervangen. Met oude kalkstenen ornamenten van de Dom werd de nieuwe sculptuur Domverbonden gerealiseerd door Van Zanten met buurtgenoten. De sculptuur krijgt een blijvend thuis in de Jan van Lingtuin.

Het project creëerde alleen al in het maakproces volop betrokkenheid en onderling contact tussen buurtgenoten en de tuin. Met de stenen realiseerde ze in de tuin ook workshops met kinderen uit de buurt. De uitkomsten daarvan werden meegenomen in het uiteindelijke ontwerp.

Wendy van Zanten, Domverbonden, 2022, kalkstenen afkomstig van de Domtoren, messing

English

In her practice, Wendy van Zanten (1975) intertwines artistry with theatre and educational projects. Work processes in which making, learning and co-creating with groups come together to constitute the thread throughout her practice.

This is also reflected in the project in the Jan van Ling Garden on Bemuurde Weerd. Van Zanten saw a great opportunity in her own courtyard to start a project with the elements of history, the garden and neighbourhood, in collaboration with a group of neighbours and schoolchildren.

Currently, the Utrecht Cathedral Tower is being renovated and many stones are being replaced. Using old limestone ornaments from the Cathedral, the new sculpture Domverbonden was realised by Van Zanten together with various neighbours. The sculpture will be permanently installed in the Jan van Ling Garden.

The project generated plenty of involvement and mutual contact between neighbourhood residents and the garden in the creation process alone. She also used the stones to create workshops in the garden with children from the neighbourhood. The results were incorporated into the final design.

Wendy van Zanten, Domverbonden, 2022, brass and limestone from the Dom tower