Kunstmanifestatie-Carefull_Utrecht_Zware-Jongens_Rogier-Boogaard

Yasmijn Karhof

Contactgegevens

Yasmijn Karhof
Locatie: De Zware Jongens
Data: 10 sept – 30 okt 2022
Te bezichtigen: woe t/m zo 10.30 – 00.00 uur

Opening: zondag 11 september om 19.00 uur
Op zondag 16 oktober om 16.00 geeft curator en kunsthistoricus Anne Berk een korte inleiding op ‘Desert Island’

Website

http://yasmijnkarhof.com/

Desert Island van Yasmijn Karhof (1974) is een sensuele film die dicht op de huid van twee mensen zit. We zien twee geliefden die samen een hartstochtelijke, maar denkbeeldige liefdeservaring beleven. Het werk toont verliefdheid als een losstaande haast magische werkelijkheid. Een wereld in een wereld, waar alles mogelijk is. Tegelijkertijd benadrukt deze parallelle realiteit ook de isolatie van de buitenwereld die je in verliefdheid kunt ervaren; je bent er alleen en verdwaald.

De installatie ontvouwt zich tot een tastbare – voor velen herkenbare – emotionele beleving. Een soort dagdroom. Wat is echt en wat verbeelding? Wat is heden en wat verleden? En hoe zijn herinnering, verlangen en droom verstrengeld?

“Een tijdloze film over het eeuwige verlangen naar verbondenheid in het gescheiden zijn. Dat is de tragiek van het menszijn. Je kunt lichamelijk één worden, maar geestelijk blijven we ronddolen in ons eigen hoofd. Heel mooi hoe zij twee schermen afwisselt om de betekenis te onderstrepen. Het thema liefde is een rode draad in haar oeuvre”, aldus curator Anne Berk.

Yasmijn Karhof, Desert Island, 2022, Video

English

Desert Island by Yasmijn Karhof (1974) is a sensual film that gets up close with two people. We see two lovers going through a passionate but imaginary love experience together. The work depicts being in love as a detached almost magical reality. A world within a world, where anything is possible. At the same time, this parallel reality also highlights the isolation from the outside world that can be experienced when in love; you are alone and lost in it.

The installation unfolds into a tangible emotional experience recognisable to many. A kind of daydream. What is real and what is imaginary? What is present and what is past? And how are memories, desires and dreams intertwined?

“A timeless film about the eternal longing for connection in being separated. That is the tragedy of human existence.” You can become one physically, but mentally we keep wandering about in our own minds. How she alternates two screens to underline the meaning is especially beautiful. The theme of love is a common thread in her oeuvre”, said curator Anne Berk.

Yasmijn Karhof, Desert Island, 2022, Video