Moving Gallery gaat door!

Moving Gallery gaat door!

Door Peke Hofman

Dat Utrecht niet ruim bedeeld is als het gaat om podia voor beeldende kunst mag als algemeen bekend worden verondersteld. Het is daarom goed nieuws dat Moving Gallery Utrecht uiteindelijk een doorstart gaat maken. Op de oude plek, de Monseigneur van de Weteringstraat 69, maar in een nieuwe jas. Arnoud van Mosselveld en Marcel Lebon zijn de initiatiefnemers van de galerie die in 2018 van start ging.

Momenteel wordt er druk verbouwd om de ruimtes beter geschikt te maken voor presentaties. Het karakter van de galerie krijgt gaandeweg een ongepolijste, industriële uitstraling. Plafonds eruit, waardoor de galerie veel wint aan ruimte en hoogte. Ook de stalen spanten, muren, leidingen en lichtkabels worden zichtbaar. Hoewel er nog heel veel moet gebeuren verwacht Van Mosselveld in mei dit jaar weer open te kunnen en is hij zeer gemotiveerd om de galerie verder te ontwikkelen.

Moving Gallery, galerieruimte in verbouwing, april 2023.

Hoewel de uitgangspunten niet in beton zijn gegoten, zijn er een aantal belangrijke principes die de identiteit van Moving Gallery typeren. Zijn liefde voor werk op papier steekt Van Mosselveld niet onder stoelen of banken. Ook wil de galerie nadrukkelijk jongere kunstenaars voor het voetlicht brengen. Doel is om hen te promoten en te stimuleren in de hoop ze binnen het ingewikkelde circuit van de kunstwereld verder te brengen als professionele kunstenaars. Daarvoor bezoekt de galeriehouder veel eindexamenexposities, maar ook Instagram is een belangrijke bron waar jong talent zich aandient.
Voor Van Mosselveld is het verder van belang dat hij verrast wordt. Het werk dat hij kiest moet authentiek zijn, nieuw en onverwacht. Het meeste werk is figuratief maar ook abstract werk krijgt de laatste tijd meer aandacht.

Naast bovengenoemde criteria speelt verkoopbaarheid een rol. Binnen het discours heeft dit begrip nogal eens een negatieve lading. Onterecht vindt Van Mosselveld. Kunstinstellingen zoals galeries die niet gesubsidieerd zijn kunnen enkel en alleen bestaan door middel van de verkoop van kunstwerken. Dit is niet alleen in het belang van de galeriehouder maar ook essentieel voor de professionele kunstenaar.

Een ander eigenzinnig element van de galerie is de aandacht voor illustratoren. Na de succesvolle tentoonstelling ‘Vertekend Beeld’ waarbij belangrijke illustratoren waren betrokken, zoals Jip van den Toorn en Joost Swarte, wil Moving Gallery ook deze vorm van kunst voor het voetlicht blijven brengen. Tussen illustratie en autonome beeldende kunst bestaat immers een nauwe band. Ook kunnen deze disciplines in elkaar kunnen overlopen, zoals wat al niet in deze tijd.
Over de vormen waarin deze cross over in de toekomst plaats kan gaan vinden wil Arnoud van Mosselveld, samen met zijn partner, verder nadenken. Maar het biedt zeker nieuwe perspectieven. Kunst en illustratie kunnen elkaar over en weer als volwaardige uitingen versterken.

Tentoonstelling Max Kisman. Foto credits André Smits (Artist in the World)

Voor de toekomst willen Van Mosselveld en Lebon meer buiten Nederland gaan kijken. In april beginnen zij daar al mee als de galerie vertegenwoordigd is op ‘Paper Positions’ in Berlijn. De ambitie om meer buitenlandse beurzen te gaan doen is sterk aanwezig. De beide galeriehouders zijn in ieder geval vast van plan in de ‘nieuwe oude’ ruimtes de galerie verder te ontwikkelen. Dat kan voor het magere beeldende kunstaanbod in Utrecht alleen maar een verbetering betekenen.


Peke Hofman, voormalig directeur CBK Alphen aan den Rijn en Den Bosch, schrijft regelmatig over kunst. Hij organiseert kunstreizen voor Art en Route en adviseert bij kunstprojecten in de openbare ruimte.

footer anchor