Vacature Bestuursleden

Vacature Bestuursleden

Bestuurslid Marketing & Communicatie
Bestuurslid Fondsenwerving

Stichting Art Utrecht zoekt 2 bestuursleden voor gemiddeld 6 vergaderingen per jaar | Vacature voor een onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: zondag 14 maart 2021

Wil jij bijdragen aan het stimuleren, verbinden en zichtbaarder maken van de Utrechtse beeldende kunstsector? Heb je kennis van marketing en communicatie of kennis van fondsenwerving en wil jij dit inzetten om Art Utrecht verder te professionaliseren? Dan maken wij graag kennis met jou.

Over Art Utrecht

Stichting Art Utrecht is begin 2015 opgericht door de huidige enthousiaste bestuursleden. Art Utrecht speelt inmiddels een waardevolle rol in het zichtbaarder maken en stimuleren van de beeldende kunst in Utrecht en het verbinden van de verschillende partijen in de sector. De website artutrecht.com is een platform voor Utrechtse galeries, kunstenaars, kunstinitiatieven, presentatieruimten en musea. 

Art Utrecht kent verschillende overlegstructuren en gezamenlijke activiteiten, zoals Art Meat, Art Walks en is coördinator van de beeldende kunstpresentaties tijdens het Utrecht Uitfeest. Tijdelijk heeft Art Utrecht het beheer van de voormalige boekhandel Broese op de hoek van de Oudegracht/Stadhuisbrug. Het streven is om op termijn een terugkerend, groter evenement te organiseren om Utrecht nationaal en internationaal meer als beeldende kunststad op de kaart te zetten.

Het huidige bestuur van Art Utrecht bestaat uit 6 bestuursleden: galeriehouders, kunstenaars en vertegenwoordigers van non-profit kunstinstellingen. Daarnaast is er een adviseur. 
Na de invulling van de bestuursfuncties Marketing & Communicatie en Fondsenwerving en een volwaardige inwerkperiode, zullen ook de andere bestuursfuncties vrij komen, vanwege de maximale zittingstermijn van de bestuursleden. 

Wat ga je doen

Als bestuur vol in ontwikkeling, zijn we benieuwd naar jouw visie en ideeën om samen verder te bouwen aan Art Utrecht en daarmee aan het zichtbaarder maken, verbinden en stimuleren van het beeldende kunstenveld in Utrecht. Samen met de medebestuursleden stel je een overkoepelende strategie op voor Art Utrecht,
waarbij jij: 

 • Bestuurslid Marketing & Communicatie 
  de trekker bent op het gebied van marketing en communicatie. Daarbij voer je zelf verschillende werkzaamheden van het beleid uit samen met de freelancer communicatie. Dankzij jouw kennis en inzet staat Art Utrecht nog beter op de kaart als platform voor beeldende kunst in Utrecht.

Of 

 • Bestuurslid Fondsenwerving
  de initiatiefnemer bent op het gebied van fondsenwerving om een bredere financiële slagkracht te verkrijgen om de werkzaamheden van Art Utrecht verder te kunnen ontwikkelen en plannen te kunnen realiseren. Voor grote aanvragen werk je eventueel samen met een freelance fondsenwerver.
Ons ideale bestuurslid
 • Heeft kennis en/of ervaring op het gebied van marketing & communicatie of fondsenwerving 
 • Draagt beeldende kunst een warm hart toe
 • Heeft affiniteit met de doelstellingen en het werkveld van Art Utrecht
 • Wil en kan voldoende tijd en ruimte investeren in de bestuursfunctie
 • Is samenwerkingsgericht
 • Is proactief en ondernemend
 • Heeft overtuigingskracht
Wat bieden wij
 • Je vervult een waardevolle rol voor de beeldende kunst in Utrecht. 
 • Je komt terecht in een actief bestuur met een grote betrokkenheid en een groot hart voor de breedte van het Utrechtse beeldende kunstlandschap. De sfeer is informeel en constructief.
 • Je zit om tafel met alle partijen in de stad; van o.a. de gemeente, musea, galeries, kunstenaars(initiatieven), sponsoren en subsidieverstrekkers. 
 • Het bestuur komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar voor reguliere bestuursvergaderingen, en verschillende bestuursleden zijn daarnaast regelmatig aanwezig op evenementen en bij brede overlegstructuren. De tijdsinspanning per bestuurslid is circa 4 uur per week, met meer uren rondom diverse evenementen. 
 • De bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Eventuele onkosten worden vergoed. 
 • De zittingstermijn is 3 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van 3 jaar.
Interesse?

Heb je interesse in deze bestuursfunctie? Dan ontvangen wij graag jouw motivatie en cv uiterlijk zondag 14 maart 2021 via: sollicitatie@artutrecht.com onder vermelding van ‘Sollicitatie bestuurslid Marketing & Communicatie’ of ‘Bestuurslid Fondsenwerving’.

Vragen?

Wil je meer weten over Art Utrecht en/of de bestuursfunctie(s)? Of wil je eens een (digitaal) kopje koffie of thee drinken om kennis te maken? Neem daarvoor contact op met Berthe Schoonman, voorzitter Art Utrecht via 06-53185501 of Cathelijne Dapiran, algemeen bestuurslid via 06-29290881.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

footer anchor