The Creative Playground

Locatie

Westplein 1001 Utrecht

Openingstijden

Ga naar de website voor openingstijden

Kunstenaars CareFull

Lucrative Dumpster Dives

Website

https://thecreativeplayground.eu/

Midden in het rumoer van het dagelijkse leven in Utrecht stelt The Creative Playground deze centrale groene ruimte open voor alle bezoekers. The Creative Playground biedt bezoekers een veelzijdige ervaring en plek om tot rust te komen en te vertoeven in het groen of iets creatiefs te ontdekken en geïnspireerd te raken door nieuwe verbindingen te leggen of deel te nemen aan artistieke evenementen en workshops.

CareFull

The Creative Playground is verheugd zich aan te sluiten bij CareFull omdat onze interesses en visies overeenkomen. Samen willen we een breder publiek uitnodigen om de kunstprojecten van onze kunstenaars in residentie te bezoeken en er aan deel te nemen.

Elke kunstenaar heeft veel aandacht en zorg besteed aan het onderzoek en de creatie van deze openbare kunstprojecten rond de thema’s ecologie, diversiteit en duurzaamheid in een stedelijke omgeving. 

We kijken er naar uit om iedereen te laten deelnemen en deze fantastische kunstprojecten te laten ervaren. 

Bezoekers kunnen reserveren via onze website https://thecreativeplayground.hotglue.me/?ArtistsinResidence2022

Overig programma tijdens CareFull

In september en oktober zullen de geselecteerde kunstenaars workshops, maaltijden, film- en performance-avonden organiseren die gratis toegankelijk zijn voor iedereen.

We bieden het volgende:
– Een workshop boeken maken – door kunstenaar Maja Bolier
– Mozaïek workshop – door kunstenaar Robin Valster
– Film en performance avonden – door Radio Metrics
– An Unknown thing workshop – Schaduwsculpturen maken met gevonden voorwerpen – door Kunstenaar Sam Bachy
– Still Alive diner en onderzoeksproject – door kunstenaars Jose Hopkins Brocq en Silvana Hurtado Dianderas
– Collectieve diners en ecologisch onderzoeksproject – door Kunstenaars Eleni Tsompanidou en Lola Cantoni
– Een workshop vlaggen maken – met kunstenaar Angelina Kumar en ondernemer Tinka Kooij

Meer details over de activiteiten, de tijdstippen en de inschrijvingen voor de workshops vindt u op onze website https://thecreativeplayground.hotglue.me/?ArtistsinResidence2022

English

In the midst of the hubbub of daily life in Utrecht, The Creative Playground is opening up this central green space available to all visitors. The Creative Playground offers visitors a multi-diverse experience in this space from a quiet place to rest and dwell in greenery or discover something creative and get inspired by making new connections or participate in artistic events and workshops.

CareFull

The Creative Playground is excited to join CareFull as our interests and visions align. Together we would like to invite a wider public to visit and participate in the art projects from our artists in residency.

Each artist has put a lot of thought and care into researching and creating this public art projects on the themes of ecology, diversity and sustainability in an urban setting. 

We are looking forward to having everyone participate and experience these fantastic art projects. 

Other programmes during CareFull

During September and October the selected artists in residency will be hosting workshops, meals, film and performance nights that are open for free to everyone. 

We have the following:
– A book making workshop – by artist Maja Bolier
– Mosaic workshop – by artists Robin Valster 
– Film and performance evenings – by Radio Metrics 
– An Unknown thing workshop – Shadow sculpture making with found objects – by Artist – Sam Bachy
– Still Alive Dinner and Research project – by artists Jose Hopkins Brocq and Silvana Hurtado Dianderas
– Collective dinners and ecological research project – by Artists Eleni Tsompanidou and Lola Cantoni
– A Flag Making workshop – with artist Angelina Kumar and entrepreneur Tinka Kooij

You can find more details about the activities and timings and sign up to workshops on our website https://thecreativeplayground.hotglue.me/?ArtistsinResidence2022