Waterliniemuseum

Locatie

Achterdijk 2, Bunnik

Openingstijden

Di t/m zo van 10.00 – 17.00 uur

Kunstenaars CareFull

Caz Egelie & Jesse Strikwerda

Website

www.waterliniemuseum.nl

In het bijzondere museumgebouw ontdek je van alles over de Hollandse Waterlinies. In het museum kun je met een virtual reality-bril op over de waterlinie vliegen en zien wat nog nooit iemand heeft gezien; de Nieuwe Hollandse Waterlinie die onder water is gezet! Fort bij Vechten ligt op een kruispunt van 2 Unesco werelderfgoederen: de Hollandse Waterlinies en de Romeinse Limes! Er zijn dus veel verhalen te vertellen. Daarnaast zijn er bijzondere extra tentoonstellingen, kunst-, foto- en kinder- exposities.

CareFull

Wij willen graag de verbinding leggen met andere locaties in de regio en geven daarbij kunstenaars graag de ruimte om, dmv kunst, nieuwe ‘verhalen’ te vertellen op ons bijzondere fort. Hoe ga je om met de natuur en duurzaamheid en hoe betrek je het publiek bij deze problematiek. Voor Carefull maken Caz Egelie en Jesse Strikwerda een performance- en videoproject, waarin door middel van participatie, samenwerkingen en experiment op zoek wordt gegaan naar nieuwe manieren voor het combineren van theater en beeldende kunst.

Overig programma tijdens CareFull

Ook zijn er 2 Kinder Doe Expo’s: De Waanzinnige Boomhut en Onder Water, de vaste exposities Sterk Water en de Romeinen zijn te bezoeken en men kan wandelen over het fort of een rondleiding boeken, waarbij men in de oude gebouwen komt.

English

You will discover everything about the Dutch Waterlines in the special museum building. At the museum, you can fly over the waterline with virtual reality glasses on and see what no one has ever seen before; the New Dutch Waterline that has been flooded! The Fort bij Vechten is situated at the intersection of 2 UNESCO World Heritage Sites: the Dutch Waterlines and the Roman Limes! So there are many stories to tell. There are also special additional exhibitions, art, photography and children’s exhibitions.

CareFull

We would like to link with other locations in the region and give artists the opportunity to tell new stories about our special fort through art. How to deal with nature and sustainability and how to engage the public. For Carefull, Caz Egelie and Jesse Strikwerda are creating a performance and video project, which seeks new ways of combining theatre and visual art through participation, collaborations and experimentation.

There are also 2 Children’s Activity Expos: The Waanzinnige Boomhut (Crazy Treehouse) and Onder Water (Under Water), the permanent exhibits Sterk Water (Strong Water) and de Romeinen (the Romans) can be visited, and one can walk around the fort or book a tour, which leads visitors into the old buildings.