Kunstmanifestatie-Carefull_Utrecht_Galerie-SANAA_Rogier-Boogaard

Balta

Contactgegevens

Balta (Anne-Marie Durand)
Locatie: Galerie SANAA (etalage)
Data: 10 sept – 30 okt 2022
Te bezichtigen: 24/7

Website

www.baltainholland.nl

De installatie De wind komt altijd van elders van Balta (Anne-Marie Durand gaat over culturele diversiteit, ontmoetingen en anders naar de wereld en elkaar kijken.

De wind voert allerlei zaken met zich mee; geluiden, geuren van de zee, zand van de Sahara, stormen, ziektes, oorlogen, vluchtelingen. De wind komt altijd van elders verbindt op onzichtbare wijze verschillende locaties en mensen met elkaar. Het is een poëtische metafoor voor de ‘stad zonder muren’ – de ondertitel van het 900-jarig bestaansfeest van Utrecht – in een geglobaliseerde wereld die volop in crisis is.

In een stad waarin verschillende werelden samen komen en naast elkaar bestaan, komen we elkaar tegen in de fysieke openbare ruimte. Daar vormt het ‘praatje over het weer’ een belangrijk sociaal ritueel: communicatie die ons in staat stelt veilig contact te maken. Het weer is voor iedereen hetzelfde en zo kunnen we ons even verbonden met elkaar voelen.

De installatie van Durand bij Galerie Sanaa omvat teksten en weerberichten die afkomstig zijn uit verschillende culturen. De wijze waarop mensen over het weer spreken weerspiegelt de relatie van een cultuur met haar geografische ligging, met haar geschiedenis, met haar (voor-)oordelen. 
De wind komt altijd van elders biedt ons een mentale reis. Met de weerberichten uit verschillende landen en culturen verlaten we de grenzen van onze eigen besloten wereld. Er worden nieuwe perspectieven zichtbaar.

Balta (Anne-Marie Durand), De wind komt altijd van elders, 2022 mixed media (vinyl snijteksten, digitale print op stof, houtskool, krijtspray)

English

The installation ‘De wind komt altijd van elders’ is about cultural diversity, meeting and experiencing the world and each other differently.

The wind carries all kinds of things with it; sounds, sea air, sand from the Sahara, storms, diseases, wars, refugees… The wind always comes from elsewhere and invisibly connects different locations and people. It is a poetic metaphor for ‘the city without walls’ in a globalised world being in full crisis.

In a city where different worlds coexist, we encounter each other in the physical public space. There, small talk about the weather forms an important social ritual. Communication that allows us to connect safely. The weather is the same for everyone and thus we feel connected to each other for a short while.

The installation in the showcase of Gallery Sanaa includes texts and weather reports that originate from different cultures. The way people talk about the weather reflects a culture’s relationship to its geography, to its history, to its prejudices. This installation offers the viewer a mental journey in passing: weather reports from different cultures take us beyond the boundaries of our own closed world and reveal new perspectives.  

Balta (Anne-Marie Durand), De wind komt altijd van elders, 2022 mixed media (vinyl cut texts, digital print on fabric, charcoal, chalk spray)