Jaarverslag Art Utrecht 2022

Jaarverslag Art Utrecht 2022

In 2022 raakt de Coronacrisis over zijn hoogtepunt heen. In januari liep de lockdown van december 2021 nog door en in februari kwam de boel weer langzaam los. Nederland raakte steeds meer gewend aan het verschijnsel en naarmate het jaar vorderde normaliseerde de samenleving zich weer. Er is tijd nodig om goed zicht te krijgen op de gevolgen van de pandemie en op de lessen die kunnen worden getrokken. Maar ongetwijfeld zullen we later spreken van een vóór- en een nà-corona-tijdperk.

Dat zal zeker ook gelden voor de culturele sector en dus voor de beeldende kunsten. Cultuur werd door de regering niet gezien als elementair voor het welzijn van de mens: bouwmarkten waren open, musea bleven dicht. Veel kunstenaars zagen projecten en exposities niet doorgaan of in de vertraging komen en misten inkomsten. Het was mede daarom dat de gemeente Utrecht aan Art Utrecht vroeg iets te bedenken waarbij Utrechtse kunstenaars konden profiteren van een budget van €175.000 aan Coronagelden voor de beeldende kunstsector. In dit verslag lees je hoe het bestuur dat verzoek met het project CareFull heeft opgepakt.

De belangrijkste doelstelling van Art Utrecht blijft het vormgeven aan zichtbaarheid en verbinding van de beeldende kunstsector in de stad Utrecht, want beeldende kunst draagt bij aan de ontwikkeling, verbeelding, levensvreugde en creativiteit van een gelukkige stad. Een vruchtbaar kunstklimaat draagt sterk bij aan het elan van de stad en dus aan haar aantrekkelijkheid.

Daarom moet de beeldende kunst in Utrecht markanter worden. Voor een stad met 350.000 inwoners is het allemaal dun belegd. De grootste kunstkraamkamer van Nederland staat hier, maar we weten dat niet te verzilveren in een grootstedelijk kunstklimaat. Het zou erg fijn zijn als stad en gemeente ook zien dat op dit gebied nog veel te winnen is. Art Utrecht wil opschakelen naar een volgende level voor de beeldende kunst, maar heeft daarvoor meer organisatorische slagkracht nodig.

Art Utrecht verbindt de spelers op gebied van de beeldende kunst en neemt daarmee ook de rol van aanspreekpunt / vertegenwoordigende partij op zich. In het afgelopen jaar werd die duidelijk manifester. Het is een rol die het bestuur graag op zich wil nemen. Dat kan niet alleen met de middelen van de partners, daarvoor zijn extra middelen nodig van gemeente en fondsen om de continuïteit van Art Utrecht te garanderen. Art Utrecht heeft de contacten, de partners, de kennis en verbindt het veld. Het bestuur werkt aan deze middelen en we gaan er van uit dat we een speler vinden die de rol van Art Utrecht – zichtbaarheid van beeldende kunst in de stad – warmhartig ondersteunt.

Berthe Schoonman
Voorzitter Stichting Art Utrecht

Lees hier het jaarverslag van 2022.

footer anchor