Eva Spierenburg

Contactgegevens

Eva Spierenburg
Locaties: Projectspace Lokaal & AG
Data & tijden:
Projectspace Lokaal: 10 & 11 sept 2022 van 12.00 – 17.00u (kunstenaar is aanwezig om het werk toe te lichten en het tekenproces te begeleiden)
AG: 14 okt 2022 om 17.00u – opening, 15 okt t/m 5 nov woe t/m za van 13.00-18.00u, zo 30 okt van 13.00-18.00u

Website

https://www.evaspierenburg.nl/

Ons lichaam herbergt veel waardevolle informatie: het draagt de sporen van dagelijkse gebeurtenissen en trauma’s. Het speelt een grote rol in onze verbinding met anderen en weet vaak meer dan ons hoofd wil erkennen.

Kunstenaar Eva Spierenburg (1987) maakt installaties, sculpturen, schilderijen en video’s, waarin ze de relatie tussen onze innerlijke processen, en het fysieke lichaam in interactie met de wereld verbeeldt. Ze tracht vormen te vinden voor persoonlijke narratieven die het individuele overstijgen, op zoek naar onze gedeelde menselijkheid.

In de installatie Tracing the Body, Chapter 1 nodigt Spierenburg je uit om je eigen lichaam te observeren, en vorm te geven wat erin ligt opgeslagen. Denk aan spanning en emoties bijvoorbeeld. Emoties die ontstaan door gebeurtenissen om ons heen, in de samenleving, of sporen van persoonlijke ervaringen die al lange tijd worden meegedragen. We worden uitgenodigd om deze sporen te tekenen, zodat er gaandeweg een collectief archief van onze lichamelijke ervaringen ontstaat.

Voor het vervolg Tracing the Body, Chapter 2 nodigt Eva Spierenburg kunstenaars Emmie Liebregts, Natalia Ossef en Jeltje Schuurmans uit om te reageren op de uitkomst van Chapter 1. Vluchtige momentopnames uit de tekeningen van bezoekers vormen een basis voor een serie nieuwe werken.

Eva Spierenburg, Tracing the Body, 2022, Interactieve installatie en tentoonstelling

English

Our body hosts a lot of valuable information: it carries the traces of daily events and traumas. It plays a major role in our connection with others and often knows more than our heads care to acknowledge.

Artist Eva Spierenburg (1987) creates installations, sculptures, paintings and videos, in which she depicts the relationship between our inner processes, and the physical body in interaction with the world. She seeks to find forms for personal narratives that transcend the individual, in search of our shared humanity.

In the installation Tracing the Body, Chapter 1, Spierenburg invites you to observe your own body, and express what is buried in it. Think about tension and emotions for instance. Emotions arising from events around us, in society, or traces of personal experiences that have been carried for a long time. We are invited to draw these traces, gradually creating a collective archive of our bodily experiences.

For the sequel Tracing the Body, Chapter 2, Eva Spierenburg invites artists Emmie Liebregts, Natalia Ossef and Jeltje Schuurmans to respond to the outcome of Chapter 1. Fleeting snapshots from visitors’ drawings form a basis for a series of new works.

Eva spierenburg, Tracing the Body, 2022, Interactive installation and exhibition